Izrada nadgrobnih spomenika


kofaragoIzrađujemo nadgrobne spomenike za jednu ili dve osobe, kao i grobnice, počevši od kreiranja do sastavljanja na licu mesta. Radimo sa različitim vrstama mermera, granita i veštačkog kamena. Garantujemo kvalitet naših usluga srtučnim radom na savremenim mašinama. Prilikom odabira vrste materijala stojimo Vam na usluzi za adekvatan izbor. Vrstu slova za natpise na nadgrobnim pločama možete izabrati među mnogobrojnim postojećim računarskim tipovima. Natpis može biti i od bronzanih slova.

 

Granitne nadgrobne ploče


granit

Granit je plemeniti materijal. Nadgrobni spomenici od granita se prave za večnost. Granit je dubinska magmatska stena i formirana je iz magme. Stvorena je na dubini, nije stena nastala izlivom magme na površinu nego untar Zemljine kore. Dolazilo je do kristalizacije iz magme na dubini i mešanja sa drugim stenama. Mineralni sastav je vidljiv i golim okom. Vrstu granita određuje proporcija kvarca i ostalih sastavnih elemenata. Najvažnija osobina granita je da večno zadržava boju i nikada ne gubi sjaj. U poređenju sa drugim vrstama kamena granit je otporan na sve atmosferske uslove. Površina je veoma postojana i skoro ju je nemoguće oštetiti ili je ogrebati. Svaki komad ima jedinstvenu teksturu. Ovaj materijal preporučujemo za izradu nadgrobnih spomenika, pošto se može naći u svim bojama. Preporučujemo posebno sjajnu ploču od granita koja može da zadovolji jedinstvene želje za izgled spomenika.
Naročito treba da spomenemo da je velika čvrstina granita veoma otporna na štetne uticaje okoline. Pored toga je lak za čišćenje, sa neutralno vlažnom tkaninom ili malo sapunjavom vodom možemo mu vratiti prvobitni blistavi sjaj.

 

Mermerne nadgrobne ploče


marvany

Mermer je istog sastava kao i krečnjak. Nastao je ponovnom kristalizacijom krečnjaka. Njegova struktura sastavljena od velikih kalcitnih kristala. Mermer je sedimentni krečnjak i metamorf je dolomita koji je u isto vreme tvrd i vredan materijal. Vekovima su ga majstori koristili za plemenite obloge i za izradu umetničkih predmeta. Tvrdoća mu je manja od granita i stoga je izuzetno lak za obradu, otporan je na veliki pritisak i ima veliku gustinu.
Preporučujemo ga za unutrašnju upotrebu, najčešće za kupatila, eventualno za kuhinje. Naprimer, upotrebljava se za izradu ploča oko umivaonika, ili radne pultove u kuhinji za preradu mesa i povrća. Nažalost, mermer nema tvrdu površinsku glazuru koja ga štiti od habanja. Ceo sloj je jednake tvrdoće i ne reaguje dobro na nepovoljne atmosferske uslove. Kao nadgrobni spomenik može da izgubi sjaj, a u posebnim slučajevima i da požuti. Zato ga posebno preporučujemo za unutrašnju upotrebu jer je izuzetno estetski prirodni materijal i veoma je dugotrajan, što dokazuju i stepenice stare više od 2000 godina.

 

Izrada veštačkog kamena

Podela veštačkog kamena:
Veštački kamen je materijal u kome su drobljeni komadići prirodnog kamena vezani cementom. Razlikuju se na osnovu:
- vezivnog materijala ( sivi cement, beli cement i cementi u boji ),
- otpornosti na habanje ( manje otporan i više otporan ),
- otpornosti na smrzavanje ( otporan ili neotporan ),
- vrste drobljenih dodataka ( tvrdi krečnjak, bazalt, mermer ili granit ),
- veličine zrna drobljenog materijala ( krupna ili sitna ),
- na osnovu načina obrade površine ( hrapavi, glačani ili kvrcani i dr. ) i
- na osnovu namenskih osobina.

Garantovani uspeh
Za popravke kuća i izgradnju privatnih stambenih objekata najčešće koristimo veštački kamen
- gladak ili hrapav
- krut ili plastičan
- sa popunom od kalibriranog tvrdog krečnjaka
- vezan sivim ili belim cementom
- otporan i neotporan na smrzavanje i habanje
Korekcija i popravka postojećih formi i elemenata:
Postojeću vrstu frakcije merenjem ustanovljavamo na licu mesta i postoji mogućnost da izradimo identični ili najsličniji veštački kamen mešanjem tri vrste frakcije. Mešavinom krute mase nabijanjem popunjavamo nedostajuće ili oštećene delove.

Sprečavanje nastajanja sitnih pukotivna
Već napravljeni veštački kamen u fazi formiranja treba zaštititi od visokih temperatura ili smrzavanja kao i od naglih temperaturnih promena i isušivanja. Pored velike pažnje, naročito kod upotrebe belog cementa kao vezivnog materijala, na mestima koja su izložena nepovoljnim vremenskim uticajima, zbog smanjenja zapremine prilikom sušenja, na površini veštačkog kamena stvaraju se površinski naponi koji dovode do veoma sitnih pukotina što vremenom može prouzrokovati ljušćenje površinskog sloja prilikom smrzavanja. To se može izbeći dodavanjem najmanje 10% aditiva za sprečavanje smanjenja zapremine, koji će plastificirati masu veštačkog kamena koji se suši.

 

Adresa

J.N.A. 104
24435 Mol
Srbija

Kontakt

sass.tamas1@gmail.com
Telefon: 024/861-315
Mobil: 060/14-21-888

Onlajn ponuda

checklist icon